Szemantikai kapcsolódás

A szövegmondatok között a tartalmi-logikai viszonyok által megteremtett összefüggés. Módjai: 1. A rész tárgyalását követi az egész bemutatása vagy fordítva, 2. Az egyes bemutatása után következik az általános vagy fordítva, 3. Az általánostól az egyes felé, majd ismét az általános felé haladás, 4. Az ok indoklása után a következmény megfogalmazása, 5. A cél meghatározása a tényfeltárásból adódóan, 6. A múltban történtek után a jelen eseményei, 7. Fokozással a fogalomkör kitágítása, 8. Párhuzamba állítás, sok esetben ellentételezéssel kombinálva, 9. Részletezés, 10. Hasonlítás - hasonlatsorozattal -, 11. Közbevetés, helyesbítés, 12. Tartalomváró és tartalomadó szavak alkalmazása.