Paratextualitás

A transztextualitás egyik fajtája. A mottó és az azt felhasználó mű kapcsolata. Pl. Ilosvai Selymes Péter és Arany János Toldi című művének kapcsolata.

Nyomó rúdat félkezével kapta vala,
Buda felé azzal utát mutatja vala

(Ilosvai Selymes Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való históriája); és

Azzal a nehéz fát könnyeden forgatja,
Mint csekély botocskát, véginél ragadja;
Hosszan, egyenesen tartja fél kezével,
Mutatván az utat, hol Budára tér el.

(Arany János: Toldi).