Recapitulatio

(lat.) 'összefoglalás'

A szónoklatban a végső zárlat legfontosabb eleme a gondolatok összefoglalása. Az érvelés befejeztével a szónok még megpróbál hatni az érzelmekre is, de az elmondott gondolatok összegzése, az elhangzottak lényegének kiemelése a meggyőzés szempontjából rendkívül fontos. (peroratio)