Expléció

Adjekciós metataxis; valamely szintagma részletező, magyarázó kifejtése.