Filippika

(gör. philipposzi)

Démoszthenész nyomán kialakult elnevezés, az Athén függetlenségét fenyegető makedon uralkodó, Philipposz ellen írt beszéde mintájára; politikai szónoklat, szenvedélyes hangú, személyes támadást tartalmazó, valamely közügy érdekében elmondott beszéd vagy publicisztikai írás ,- illetve Cicero óta - műfaj elnevezése.