Ars dictandi

(lat.) 'írásműszerkesztés mestersége'

Stilisztikai és retorikai műfaj; útmutató a különböző írásművek (pl. hivatalos levelek, államigazgatás szempontjából fontos szövegek stb.) megalkotásához.