Apokope

A detrakció egyik esete, a szóvég tudatos elhagyása. A kevésbé választékos, a beszélt nyelvi szóalakokhoz közelebb álló kifejezésekben a szóvégek, ragok egy-egy magán- vagy mássalhangzója marad el; pl.

Költő hazudj, de rajt’ ne fogjanak...

(Arany J.: Vojtina ars poeticája);

Most, igazán most kell magadér’ kitenned

(Arany János: Stanzák „Mátyás dalünnepe” eposzi kísérletből).