Aszindeton

(lat. asyndeton, gör. aszündeton) ‘kötőszó nélkül’

A detrakció esete; a kötőszó elmaradásának jelensége. A pergő, izgatott beszéd jellemzője, stiláris árnyalatot teremtő, érzelmi-hangulati hatást kiváltó alakzat; nyomatékossá, pátosszal telítetté teszi a szépirodalmi szöveget. Pl.

Hallottad a szót: „rendületlenül”? Ábránd, hiúság, múló kegy, javak-
Lenn a sikamló tér....

(Arany János: Rendületlenül);

Iramodtam néha,
tátva szám,
nyúltam szúnyog, béka,
pók után

(Weöres Sándor: Az álombeli kutya); A tagmondatok, mondatrészek között elhagyott kötőszó a kapcsolódó nyelvi egységek viszonyát bizonytalanná teszi, ebben rejlik stílushatása. Pl. Következtető vagy magyarázó kötőszó helyezhető el az alábbi idézetben:

Nem emel föl már senki sem,
belenehezültem a sárba...

(József Attila: Nem emel föl). Kapcsolatos vagy ellentétes kötőszó volna kitehető:

Szeretni tehozzád szegődtem,
te sírkövet faragsz belőlem!

(Nagy László: Vérugató tündér).