Szolecizmus

A szó- és a mondatszerkezetekben előforduló barbarizmus, az idiomatikus korrektség elleni vétség. Változatai a barbarolexis, a tautológia, a pleonazmus, a perisszológia.