Polyptoton

Ismétlésen alapuló stílusalakzat, melyben a ragformák változatai játszanak szerepet. Gyakran anaforával együtt fordul elő; pl.: Ő e honért, e honnal s honnak él,-
Örömeit, búját zengvén, ha dalra kél.

(Arany János: A költő hazája).