Stilisztika

A nyelvtudomány egyik ága. A szóbeli és írásbeli kifejezésmód eszközeit, ismérveit és törvényszerűségeit vizsgáló tudomány. Három fő területe: 1. A nemzeti stilisztika (egy bizonyos nyelvet vizsgál), 2. A leíró stilisztika (a nyelv kifejezőerejét, ennek érzelmi, hangulati összetevőit vizsgálja), 3. Az irodalmi stilisztika ( egyes írók, művek, műfajok, korok stb. vizsgálata).