Terjengősség

Stílushiba; a mondanivalóhoz képest túlméretezett terjedelem, részletezőbb kifejezés. A többlet funkciótlan, a megválasztott kifejezőeszközök többsége öncélú, fölösleges. Rokon a tautológiával, a redundanciával. Ellentéte a szabatosság és a tömörség.