Argumentum in contrario

Az ellenkező állítás képtelenségének bemutatásán alapuló bizonyítás. Pl:

De, Zeuszra, mondhatná valaki mindentudóként, hogy Philipposz nem önző érdekből és nem az általam felsorolt gyanúsítások alapján tette ezt, hanem azért, mert a thébaiak igényeit jogosabbnak ítélte, mint a tiéiteket. Hát valamennyi felhozható érv közül éppen ez az, amelyre most nem hivatkozhat, mert aki azt parancsolja a spártaiaknak, hogy mondjanak le Messzénéről, hogyan színlelheti azt, hogy azért adta át Orkhomenoszt és Koróneiát a thébaiaknak, mert jogosnak tartotta?

(Démoszthenész: II. Philippika).