Részletezés

Az erősítés, nyomatékosítás eszköze a felsorolás mellett. A részletezés a kifejezendő gondolatot világosabbá, az érzelmi hatást árnyaltabbá teszi. Pl.

Irtóztató telünk volt az idén...
Koppanva estek le a madarak
az ágról, fagyva ért őzike
könnye a földre, a vadállatok
bemerészkedtek a falvakba; hány
élet hullott el uton-utfelen!
Bölcs koldusok a szeméttelepen
háltak s a mély szemétbe takarózva
megfagytak. Hisz még a kabátos ur is
majd megfagyott az utcán, vagy a rosszul
táplált köhögős tüze mellett.

(Babits Mihály: Talán a vizözön...).