Beszédalakzatok

A beszéd egészére vonatkozó alakzatok, amelyekkel a szónok a közönséghez fordul, vele tart kapcsolatot; a klasszikus retorikában a stíluserények kategóriájában a stílusalakzatok mellett az ékesség csoportjába tartozó alakzatok: a dialogizálás, az elébe vágás (anticipáció), elfordulás, elhallgatás, ellenvetés, esdeklés (obsecratio), feddés, felfüggesztés, felkiáltás, felsorolás, festés, fokozás, halmozás, hasonlítás, hozzáadás, jellemfestés, jobbítás, kétkedés, kibékítés, közbevetés, közlés, közösködés, látomás, megelőzés, megengedés, meghatározás, megszólítás, mellőzés, szembeállítás, személyfestés, szemrehányás, szónoki kérdés, túlzás.