Elízió

Hangkivetés, hangkiesés, detrakciós hangalakzat. Két teljes nyomatékú, hiátust alkotó magánhangzó közül szó- vagy szótaghatáron az egyik hang kiesik. Pl. leány helyett lány, tudom helyett t'om. A költői szabadság egyik megnyilvánulása, a klasszikus retorika szerint stíluserény. Pl.

Azzal vagdalkoznak némely
Nem tom milyen emberek...

(Petőfi Sándor: Okatootáia).