Argumentum ad rem

A tárgyra, az ügy körülményeire, tényeire épülő érvelés. Pl:

S e miatt a mi egész tudományi míveltségünk, a mi egész literatúránk hol áll? Nem hozom fel a németet, franciát vagy angolt, de maga a dán és svéd parányi literatúra is nem sokkal előbb van-e a mienknél? És miért? Azért, mert járomba vetették nyelvünket; mert eltapodták, mert csúfot csináltak azon szerencsétlenekből, kik hazafiúságtól vezéreltetvén ezen nyelv kiművelésére adták magokat.

(Kölcsey Ferenc: A magyar nyelv ügyében)