Epitheton ornans

(gör., lat.)

Állandó jelző, díszítő jelző; elsősorban az eposz műfajában sorozatosan visszatérő, a természeti jelenségek, hősök említésekor használt stíluseszköz. A homéroszi típusú eposz egyik kelléke. Az alkotó az epitheton ornans eszközével a bemutatott személy vagy jelenség legfeltűnőbb, a leglényegesebbnek ítélt tulajdonságát emeli ki. Pl. Majd, mikor elkészült mindezzel a nagynevü Sánta,
fogta, s a bajnok Akhilleusz anyja elé odatette.

(Homérosz: Iliász);

Sóhajtozva ekép vártuk be az isteni Hajnalt;
és hogy a rózsásujjú Hajnal kélt kis a ködből, akkor a hímek mind kiszaladtak a jó legelőre...

(Homérosz: Odüsszeia);

kegyes Aeneas

(Vergilius: Aeneis);

Angyali légio szép fényes szárnyával
Fekete seregre üte bátorsággal...

(Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem);

Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak eresztvén,
A riadó vak mélységet fölverje szavával,
S késő százak után, méltán láttassa vezérlő
Párducos Árpádot, s hadrontó népe hatalmát?

(Vörösmarty Mihály: Zalán futása) (epitheton) .