Enallagé

Transzmutációs mondatalakzat: jelző áthelyezése, a szabályos jelzős szerkezetből való kiemelése. Pl: Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő

(Tóth Árpád: Körúti hajnal);

...nézi, hogy készit a Pék szőke
nagy kenyeret.

(Rimbaud: A meghökkentek , fordította: József Attila).