Epanodosz

(gör.)

Szintaktikai adjekciós alakzat; egy mondat megismétlése fordított szórendben úgy, hogy az ismételt mondat első szava vagy kifejezése azonos az előző mondat utolsó szavával, szószerkezetével; pl. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok,
A szegény legénynek útat mutassatok!
Mutassatok útat a szegény legénynek,
Nem találja házát a szeretőjének.

(Népdal).