Szövegszervező elv

(fókusz, affinitas)

A szöveg egészét, a struktúrát meghatározó elv. Szövegszervező szerepet kaphatnak stíluselemmé válva a legkülönbözőbb nyelvi elemek gyakoriságuk folytán. Pl. Egyetlen grammatikai elem -egy szófaj- dominanciája érvényesül Pilinszky János: Infinitivus c. versében; Még ki lehet nyitni.
Még be lehet zárni.
Még föl lehet kötni.
És le lehet vágni.
Még meg lehet szülni.
És el lehet ásni.

; Az ellentétezés Ady Endre A Tisza-parton című versének szervezőelve:

Jöttem a Gangesz partjairól,
hol álmodoztam déli verőn.....
A Tisza-parton mit keresek?

; Párbeszédbe vetített monológ Kölcsey Ferenc Zrínyi második éneke című műve:

Te szánjad, ó sors szenvedő hazámat!
Te rendelél áldást neki:
S a vad csoport, mely rá dühödve támad,
Kiket nevelt, öngyermeki,
Taposd el a fajt, rút szennyét nememnek;
S míg hamvokon majd átok űl,
Ah tartsd meg őt, a hűv anyát, teremnek
Tán jobb fiak, s védvén állják körűl.
Törvényem él. Hazád őrcsillagzatja
Szülötti bűnein leszáll;
Szelíd sugárit többé nem nyugtatja
Az ősz apák sírhalminál.
És más hon áll a négy folyam partjára,
Más szózat és más keblű nép;
S szebb arcot ölt e föld kies határa,
Hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép.

; Az időmértékes (1-70.sor) és ütemhangsúlyos (71-100. sor) a versritmus (is) szervezi Babits Mihály Húsvét előtt című versét:

Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál, tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki először mondja ki azt a szót,
.....hogy elég! hogy elég! elég volt!

ill.

....Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!

.