Hypertextualitás

A transztextualitás egyik fajtája; valamely téma, motívum továbbélése a kultúrában. Megjelenik a műfaji sajátosságok továbbélésében a későbbi korokban: pl. az ún. eposzi kellékek alkalmazásában, vagy a klasszicista dráma szerkezetének követésében. Az európai kultúra történetében a Biblia számos részlete megjelenik. Továbbél egy-egy téma pl. Babits Mihály Jónás könyve , Nemes Nagy Ágnes: Lázár című versében. A stílusutánzás vagy a forma követése lehet kritikai élű, humoros, pl. stílusparódia: Karinthy Frigyes: Így írtok ti... című műve, vagy a tisztelet, a szakmai alázat kifejeződése. A memoárirodalom imitációja Esterházy Péter műve, Csokonai Lili: Tizenkét hattyúk című regénye:

Én, Csokonai Lili löttem e nyívvel tellyes világra az 1965. esztendőben 17. septembris virradólag Csepel szürke lapályában, az igaz római hitben és hitetlenségben megmaradván hóttig.

.