Szembeállítás

(lat. distinctio)

Retorikai beszédalakzat; az ellentét megállapításának céljával szembeállít tételeket, gondolatokat a szónok. Eszközei: a paradiasztola és az antanaklázis. Pl. a hajdani erőt, dicsőséget szembeállítja kora erőtlenségével, hibáival Kölcsey Ferenc a Zrínyi második éneke című versében és Vörösmarty Mihály Zalán futása című eposzában.