Fókuszmondat

A szöveg lényegét magában foglaló, összefoglaló érvényű mondat. Az irodalmi alkotások fókuszmondatában sűrítve megtalálható mindaz, ami a szöveg szervezése, stílusa szempontjából lényeges. Pl. Radnóti Miklós Nem tudhatom című versének fókuszmondata: ...nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország

; Móricz Zsigmond Az isten háta mögött című regényének fókuszmondata:

Mindig valami Bovari úrnak szólított, pedig többször mondtam neki, hogy Veres Pál vagyok. Ami mégis nagy különbség.