Változatosság

A szöveg, a műalkotás művészi minőségének jellemzője. Összetevői: dinamikus forma, hangulatváltások, stiláris gazdagság, élénkség stb. A retorikában két válfaja ismert: a gondolatmenet és a nyelvi kifejezés változatossága.