Emfázis

1. A szó jelentésének megváltozásával létrejövő alakzat; lehet értékítélettel párosuló alkalmi jelentésszűkítés: pl. Gyarlóság, asszony a neved.

(Shakespeare: Hamlet); és lehet jelentésbővítés:

Csak sast nemzenek a sasok
S nem szül gyáva nyulat Núbia párduca.

(Berzsenyi Dániel: A felkölt nemességhez). 2. A beszédben megnyilvánuló érzések különböző szupraszegmentális hangeszközökkel való kifejezése. A semleges, szokványos hanghordozástól való eltérés történhet a hangerő, a hangszín, a beszédtempó megváltoztatásával, pl.

Őőőrület!

3. Gondolatalakzatként egy hétköznapi, jelentéktelen kifejezést mélyebb értelemmel gazdagít. Gyakori a régi kínai költészetben: pl.

Kint fák. Csörgő szarkák ágaikon.
S őt csak nem hozza meg az alkonyat!
Kinyitom arcfestékes dobozomat.
Becsukom. Aztán újra kinyitom.

(Si Csien-vu: Kedvesére váró lány ; ford. Illyés Gyula); 4. Szövegpragmatikai fogalomként az egyik leggyakoribb rémajelölő elem.