Beszédszint

A strukturalista szövegelemzés egyik alapfogalma; az irodalmi művet nyelvi szövegként elemzők három szintet különböztetnek meg (Saussure nyomán): a hangok, a szavak és a mondatok szintjét. Az irodalmi szövegek valódi vizsgálata a mondatoknál nagyobb egységekkel történik. Ennek megfelelően három beszéd- vagy leíró szint ismeretes: a mozzanatok, a cselekmények és az elbeszélés szintje. Ezek együtt hatnak a mű világában.