Stílus

A

szólásnak, írásnak módja

(Szenci Molnár Albert). Gondolatainknak, közölnivalónknak nyelvi eszközökkel történő kifejezési módja.