Argumentum ad crumenam

Az erszényre, azaz az anyagi lehetőségekre hivatkozó érvelés, pl.

A pénznek, földnek a minden egyébnek csak úgy van lehető legnagyobb haszna, ha egyiket s másikat minden pillanatban arra fordíthatom, amire tetszik. Mennél szaporábban juthatok pénzemhez, vagy földemhez, s mennél rövidebb idő alatt cserélhetem az elsőt a másikért s viszont; vagy egyiket vagy másikat egyéb életjavakért, annál többet ér nekem, száz vagy millió forintom, tíz vagy százezer hold földem, s viszont minden becse meg is szűnhet, mert az érték szorosan a pillanathoz van kötve. A szomjús embernek friss ital, fáradtnak ágy, fázónak tűz, tengeren küzdőnek part, félénknek bástya vagy domboldal annak idején többet ér, mint a világ minden kincse. S azért látunk sokszor vagyonos embert kevés birtokkal, mert vajmi sok életjavakat termeszthet ki csekély vagyon helyes körülmények közt, s Krőzus kincse sem elegendő, még szükség kielégítésére is, ha azzal bátran s tetszés szerint nem élhetünk.

(Széchenyi István: Hitel).