Kommunikációs funkciók

A közlés célja; a közlésfolyamatban megvalósuló hatás. Bühler felosztása szerint: tájékoztató, kifejező, felhívó; Jakobson terminológiája: referenciális, emotív, konatív, fatikus, metanyelvi, poétikai.