Hiperonima

A szövegben előforduló, egymással jelentés szempontjából összefüggő fogalmak közül a fölérendelt fogalom.