Aferézis

(lat. aphaeresis, gör.aphaereszisz)

A klasszikus retorika detrakciós hangalakzata; a szó elején elhagyott hang, szótag; Élénkíti a szöveget azáltal, hogy eltér a megszokottól, kizökkenti az olvasót, a hallgatót. Gyakoribb az élőszóhoz közelibb műfajokban, mint az írásos művekben. Pl. Horatius leveleiben fele annyi fordul elő, mint szatíráiban. Alkalmazzák prozódiai okok miatt: aki helyett ki, illetve és helyett s. Pl.

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

(Kölcsey Ferenc: Huszt);

Kit nem hevít korának érzeménye,
szakítsa ketté lantja húrjait.

(Eötvös József: Én is szeretném...);

...tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton...

(Radnóti Miklós: Nem tudhatom); Az író bizonyos társadalmi miliőt evokálhat általa: pl. Karinthy Frigyes: Így írtok ti című munkájában a Móricz-paródiában

...gazduram. Dram

(apokopéval párosul, azaz gazda uram = gazd’ram).