Immutáció

(lat. 'megváltoztatás') ‘helyettesítés’

Helyettesítésen alapuló művelet, az egyik átalakító eljárás a retorikában, mely a nyelv minden szintjén működik, s alakzatokat hoz létre. A klasszikus retorikában van immutációs hangalakzat, szóalakzat, mondatalakzat, gondolatalakzat, a neoretorikában immutációs metaplazmus, metaszeméma, metataxis, metalogizmus. A hangok szintjén a szó valamely hangjának, hangcsoportjának más, az adott szó köznyelvi alakjától eltérő hangokra való felcserélése. Pl.

Szorul a rés, a lovag lés...

(Arany János: Szibinyáni Jank). Immutációs szemantikai alakzat például a metafora, gondolatalakzat az allegória.