Epifrázis

(gör.)

Retorikai mondatalakazat, a hiperbaton egyik fajtája; a befejezett mondathoz illesztett, kevésbé lényeges tartalmú kiegészítés pótlólag integrálódik a mondathoz. Pl. ironikussá, gúnyos hangvételűvé válik a Kölcsey-beszédben az erkölcsi elmarasztalás: És mi az oppozíció? Felelet: tagadása annak, amit az udvar állít, és a personális!

(Kölcsey Ferenc: Országgyűlési Napló); A szokatlan újabb elem a mondatban meglepetést vált ki, pl.

Emlékhalom a harc fián,
Ki az utolsók közt esett el,
Remény nélkül... Jer Osszián,
Ködös, homályos énkeddel.

(Arany János: Ősszel).