Epentézis

(lat. epenthesis)

Adjekciós hangalakzat; egy szóközi új hang betoldása. A köznyelvben is előfordul a szorgalmas helyett szorgalmatos, érzem helyett érezem használatakor; pl. Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne.

(Arany János: Nemzetőr-dal);

Kárhozattyák ugyan az Holdot ülleni,
Az Napot javalnák inkább becsülleni...

(Gyöngyösi István: Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága).