Lineáris kohézió

Szövegtani fogalom; mondatok közötti kapcsolat, illetve a szöveg egymást követő mikroszerkezeti egységeinek (mikrostruktúra) grammatikai-szemantikai összefüggése.