Befejezés

A szöveg makroszerkezeti egysége, a tárgyalásban kifejtett gondolatok összefoglalását, érzelmi lezárását nyújtja. A klasszikus retorikában: peroratio.