Maáni

Az arab retorikának (balága) a mondattannal foglalkozó ága. A beszédhelyzetnek megfelelő stílussal, a helyes mondatszerkesztés művészetével, a mondattani szabályokkal foglalkozik.