Megelőzés

(lat. praeoccupatio)

Retorikai beszédalakzat. A partner valamely érvének, egy lehetséges gondolatának megelőző cáfolata, elhárítása. Pl. Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
hogy már megállhatunk, mert itten
az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg.
Kik nap hevében, éhen- szomjan
Kétségbeesve tengenek.

(Petőfi Sándor: A XIX. század költői).