Homoipteleuton

Az egymást követő kólonok egybecsengő véghangzói, amelyek lehetnek az utolsó egy-két szótag hangjai. Másképp: rím. Pl.

Rohannom kell - s a földi boly
Mellettem gyorsan visszafoly:
Ködfátyol-kép az emberek:
Én egy embert sem ismerek...

(Arany János: Az örök zsidó).