Műnem

A műnem az irodalom három, alapvetőnek tartott kifejezésformáját – a lírát, az epikát és a drámát – jelölő műfajelméleti kategória. A műnemi felosztás az irodalomelméletben nem vált általánosan elfogadottá, egyes teoretikusok több alapvető műfajt különböztetnek meg. A három műnem elkülönítését már az ógörög irodalomban is megfigyelhetjük, ez a hármasság tisztán azonban csak Goethe és Schiller elméleti munkásságában bontakozott ki, a hagyományos műnem- és műfajelméleti rendszert pedig Hegel dolgozta ki esztétikájában 1820-1829 között. A műnemek meghatározásának leggyakoribb szempontjai: az idősík, a szerzőnek a műhöz és a valósághoz fűződő viszonya, a nézőpont, stb.