Jeremiád

A jeremiád panaszos hangvételű epikolírai műfaj, a gyászdal-műfajcsoport jellegzetes típusa, melynek elnevezése a tévesen Jeremiásnak tulajdonított ószövetségi könyvre utal (Siralmak könyve), mely Jeruzsálem pusztulását panaszolja. A műfajt komor hangulat, hazafias és vallásos tematika jellemzi. A középkori irodalomban a gyászdal, illetve az elégia egyik válfaja volt. A jeremiádot különösen a reformáció idejének prédikátor énekszerzői kedvelték. A török hódítás alatt születtekaz ország sorsát panaszló énekek (Egri Miklós Az magyarországi eklézsiának keserves panasza, Gyarmati Imre Gyászban öltözék szegény Magyarország).