Táncjáték

A táncjáték a színjátéknak az a típusa, amelyben a tánc a cselekmény elsőrendű vagy kizárólagos hordozója: a szöveg mellékes szerepet tölt be vagy egyáltalán nincs. Európában, Ázsiában és Afrikában nagy hagyománya van a táncos némajátékoknak. Ez a hagyomány él korunk táncművészetének két fő ágában: a balettben és a modern táncformákban (mozgásművészet). Napjainkban a tánccal is átszőtt musical igen sikeres műfaj.