Alkalmi költészet

Az alkalmi költészet meghatározott, egyetlen alkalomra írt költői művek és rögtönzések gyűjtőfogalma. Az alkalom lehet közéleti vagy magánéleti esemény. A legrégibb költői megnyilvánulások közé tartozik. Az ősköltészet, a primitív költészet, a népköltészet jelentős részben alkalmi jellegű. A szakirodalom ide sorol számos műfajt, pl. a munkadalokat, siratókat, gúnydalokat és köszöntőket. A latin irodalomban virágzott az ajánló vers, az episztola és az epigramma. A magyar irodalomban többek között Gyöngyösi és Csokonai életművében nyertek nagyobb hangsúlyt alkalmi költemények. A modern lírában a meghatározott alkalomra írt művek jelentősége, mondanivalója túlnő a puszta aktualitáson.