Átmeneti műfajok

Az átmeneti műfajok fogalmának bevezetésével az újabb szakirodalom az 'epika, líra, dráma' hármas műnemi felosztást pontosítja. Az ide tartozó műfajok nem sorolhatók egyértelműen valamely műnem vagy a műnemeken belül valamely műfajcsoport keretei közé, mert műfaji sajátosságaik több műnem, műfajcsoport jellegzetes vonásaiból tevődnek össze. A legtöbb átmeneti műfaj a líra és az epika határán található. Ezek közül azokat, amelyekben az epikus vonások az uralkodó jellegűek, epikolírikus műfajoknak nevezzük, azokat pedig, amelyekben a lírikus jelleg az erőteljesebb, líroepikus műfajoknak. Kisebb számban ugyan, de léteznek ilyen műfajok a dráma és a líra határterületén is.