Előjátékok

Az előjátékok a színjátéktípusok egyik csoportja, melyeket mindig a fő színmű, a tulajdonképpeni látványosság előtt mutatnak be, és mindig valamilyen kapcsolatban állnak az őket követő színművel, dramaturgiai funkciójuk van. A játékok terjedelmük szerint legtöbbször rövid egyfelvonásosok színváltozás nélkül. Szereplőinek száma szerint az előjáték kamaradarab, előadóinak száma általában nem haladja meg a négy-öt főt. Klasszikus ókori jelentkezése a színjátékok előtt bemutatott mimosz- vagy pantomimjelenet.