Verses regény

A verses regény a romantika műfaji-műnemi határokat elmosó törekvésének terméke. Regényszerű tárgyat dolgoz fel, minél teljesebb világábrázolásra törekszik, de fontos szerephez jutnak benne a lírai elemek, a személyes érzelmeket megszólaltató reflexiók. A laza szerkezetű események gyakran novellisztikus epizódokban haladnak előre. A műfajt Byron teremtette meg Don Juan, 1819-1824 című művével. A mintáját Európa-szerte követő alkotások sorában a legnevezetesebb Puskin Anyeginje, 1830. Arany János a Toldi szerelmében, 1879 a boldogság eljátszásának kérdését vizsgálja; a sokszálú, sok helyszínen játszódó eseménysor az ún. 'epikai hitel' legteljesebb művészi megvalósítása. Arany László A délibábok hőse, 1872 című verses regénye Hübele Balázs sorsában a minden illúziótól megfosztott nemzedék jelképes magatartásformáját szemlélteti.