Latrikánus ének

A latrikánus ének a szerelmi költészet műfaja. A vágánsköltészetet követi, s könnyűvérű hölgyekkel, hivatásos utcalányokkal átélt parázna kalandokat örökít meg (Balassi Bálint Balassa János éneke sólymocskájárul). A latrikánus dalok jelentős része folklorizálódott, s még a XX. századi népdalgyűjtésekben is felbukkannak darabjai.