Traktátus

A traktátus (latin 'tárgyalás') értekezés; a tanulmány 14-15. században elterjedt megjelölése. A 16. századtól így nevezték a röpirat formájában kiadott vitairatokat is.