Színjáték

A színjáték színpadon megjelenített, színészek vagy előadók által reprodukált műveket jelent. A színpadon való megjelenítés a rendező és a színészek feladata; a rendező legtöbbször a drámaíró szerzői utasításai alapján irányítja a színészeket. A színjátékok felosztása sokféle lehet, s a világ minden népének irodalmában megtalálhatók a különböző típusok. Európában a verbalitás meghatározó szerepet játszik a színpadi közlés szerkezetében, míg az ázsiai színjátékok napjainkban is szinte minden érzékszervre hatnak. A 20. századtól az európai színház nem csupán reprodukálja, hanem feldolgozza a műalkotásokat, gyakran mai környezetbe helyezi át a korábban született műveket.